Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków są używane do oczyszczania i przetwarzania ścieków z budynku przed ich wypuszczeniem do środowiska. Nasze oczyszczalnie są skuteczne, ekologiczne i spełniają rygorystyczne normy dotyczące jakości wody.